Dongguan diamond Arts & Crafts Co., Ltd

Liên hệ chúng tôi

Dongguan diamond Arts & Crafts Co., Ltd

Người liên hệ: You er Cen

Sở: Sales Department

Bài đăng: CEO

Điện thoại: +86 15362635262

Điện thoại cố định: +86 15362635262

địa chỉ công ty: No. 15, Lane forty-one, Xiamiao Group, Moses Clark White Community, Dongguan City, Guangdong Province

Trang mạng: diamond.vieinfo.com

Thắc mắc

Thắc mắc